Alternate Text
گفتگو
بنادر ریل پایه از طرح تا اجرا:
۱۱:۲۹ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
اعتصام همه داستان تایدواتر را می گوید؛
۱۱:۴۹ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
چرا کشتی ساز نشده ایم؟
۱۳:۱۹ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱
عضو هیئت مدیره اتحادیه مالکان کشتی ایران در گفتگو با مانا:
۱۱:۳۷ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته:
۱۰:۱۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
معاون وزیر صنعت، تجارت و شیلات نروژ در گفتگو با مانا اعلام کرد:
۹:۵۸ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴
داستان ناتمام دکل های نفتی در گفتگو با هدایت الله خادمی
۱۰:۴۱ ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
سعید لیلاز در گفتگو با مانا مطرح کرد:
۱۰:۴۷ ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تجربه تجاری ایران ـ آسیای میانه و آرایش جدید منطقه در گفتگو با معاون بازرگانی کشتیرانی دریای خزر
۹:۳۳ ۱۳۹۵/۰۵/۳۰
۱۰:۵۴ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸
فرهنگ دریایی و کاستی های آن در گفتگو با ملک رضا ملک پور:
۱۲:۱۸ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷
مختاری در گفتگو با مانا:
۱۲:۵۲ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
مجری طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار:
۱۱:۴۴ ۱۳۹۵/۰۴/۲۹